Lähtökohtana asiakkaiden tarpeet

Olemme kehittäneet palvelumme vastaamaan asiakkaidemme tarpeita, sekä hyödyntämään vahvuuksiamme parhaan tuloksen saavuttamiseksi.

Tavoitteenamme on:

  • saattaa asiakkaidemme tuotteet tehokkaasti kohdemarkkinoille
  • saavuttaa asiakkaillemme merkittävä myynnin kasvu tehokkailla markkinointistrategioilla
  • hallita kohdemarkkinoilla toimimisen riskit ja kustannukset

Tulo Länsi-Afrikan markkinoille: Uudella markkina-alueella toimiminen on sekä mahdollisuus että haaste. Oikeanlaisen strategian valinta on tärkeää, sillä muutoin kustannukset voivat nousta liian suuriksi ennen investoinnin realisoitumista liikevaihdoksi. Tämän lisäksi tehoton kohdemarkkinoille tulo ja soveltumaton markkinointi voivat luoda yrityksestä ja sen tuotteista vääränlaisen kuvan. ECOWAS Consultingin palveluun kuuluu toimittaa asiakkaiden tuotteista tuotekohtainen markkinatutkimus, suunnitelma markkinoille tuloon sekä kohdemarkkinoille soveltuva markkinointisuunnitelma. Meillä ja asiakkaillamme on yhteinen päämäärä: saada tuote markkinoille ja saavuttaa mahdollisimman suuri myynti.

Jälleenmyynti: Tärkeimpiä tekijöitä ovat pienet kustannukset, toiminnan nopeus ja tavoittavuus sekä tehokkuus. Sitoutunut jälleenmyyjä on myös tehokkain. ECOWAS Consulting sitoutuu asiakkaidensa tavoitteisiin yhteisien intressien myötä. Tehokas toimintamme kohdemarkkinoilla perustuu myynti- ja markkinointiosaamisen lisäksi paikallisten verkostojen hyödyntämiseen oikeiden jälleenmyyjien valinnassa.

Resurssien johtaminen: Kun asiakkaan tuote on saatettu kohdemarkkinoille, ECOWAS Consulting tulee kasvattamaan ja johtamaan myyntiä liikevaihdon lisäämiseksi. Kohdemarkkinoiden hallinnan ulkoistaminen yrityksellemme auttaa asiakkaitamme suuntaamaan omat resurssinsa tunnetuille markkinoille. Yrityksemme tulee raportoimaan markkinatilanteesta ja kohdemarkkinoiden kehityksestä säännöllisesti. Aiomme pitää saavutetut markkinaosuudet, ja varmistaa menestyksekkään yhteistyön asiakasyritystemme kanssa tulevaisuutta silmällä pitäen.